Heeft u klachten over de reis of bent u ontevreden over uw accommodatie, dan is het noodzakelijk dat u dit direct te meldt aan de receptie van uw accommodatie en aan de vertegenwoordiging/reisleiding ter plaatse. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt en kunnen samen met u kijken naar een oplossing.
Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk omdat zij op het moment dat u uw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct wat kunnen doen.
Achteraf, na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk de problemen op te lossen. Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld en waarvoor geen klachtenformulier is ingevuld, worden in Nederland niet in behandeling genomen. Wordt uw klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost, dan kunt u uiterlijk binnen een maand na afloop van de reis uw klacht schriftelijk (met een motivatie) indienen.

Het opsturen van alleen een klachtenformulier zonder verdere toelichting is niet voldoende. Wanneer de klacht betrekking heeft op de totstandkoming van de boeking, dan kunt u deze uiterlijk binnen 8 weken na kennisname van de feiten (waarop de klacht betrekking heeft) bij ons indienen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de ANVR reisvoorwaarden.

Categorie: