Als de wijziging die u wilt doorvoeren nog mogelijk is zullen wij de wijziging voor u in orde maken. Houd u er rekening mee dat er aan een wijziging kosten verbonden kunnen zijn. Alleen de hoofdboeker kan een wijziging in de boeking aanbrengen. U kunt voor het wijzigen van uw boeking een email sturen info@tot5procentkorting.nl. Wij zullen u dan berichten of de wijziging mogelijk is en zo ja tegen welke kosten.

Categorie: