Privacy

Tot5procentkorting.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door Tot5procentkorting.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan Tot5procentkorting.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Tot5procentkorting.nl stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte reizen. Tot5procentkorting.nl behoudt zich het recht om bij hoge uitzondering en slechts op aanvraag van de klant de gegevens van zijn klantprofiel te wijzigen.

Deze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Tot5procentkorting.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van die sites.

De publicaties van Tot5procentkorting.nl zijn beschermd op basis van auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming Tot5procentkorting.nl.

 

Cookies

Tot5procentkorting.nl maakt, net als 90% van alle websites, gebruik van cookies. Met cookies worden uw instellingen en voorkeuren onthouden. U heeft zelf de mogelijkheid het gebruik van cookies in te stellen in uw browser en bestaande cookies te verwijderen van uw computer. Deze website plaatst eigen cookies die het gebruik verbeteren en cookies van Google Analytics.

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Op het moment dat u de cookies weigert, is het mogelijk dat dit het functioneren van onze website aantast.